RSS

VISI, MISI, MATLAMAT UPM


VISI

Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa

MISI

Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu.

MATLAMAT


Matlamat 1 : Menarik pelajar cemerlang dan menghasilkan graduan berilmu dan berdaya saing
Matlamat 2 : Melonjakkan tahap pencapaian penyelidikan dan inovasi ke peringkat antarabangsa
Matlamat 3 : Memperkasakan penglibatan komuniti untuk penjanaan dan perkongsian ilmu
Matlamat 4 : Memperkasakan UPM sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan, Penyelidikan dan Perkhidmatan Pertanian, dan Biosumber Tropika
Matlamat 5 : Mempermantap tadbir urus dan pengurusan sumber
Matlamat 6 : Memperkasakan Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan (GSM) sebagai Top Business School

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment